Koncerty

VARHANNÍ PODVEČERY U SALVÁTORA

Cyklus varhanních podvečerů pokračuje již 7. sezónou.
Srdečně zveme vždy první středu v měsíci, pokud není stanoveno výjimečně jinak.
Vstupné dobrovolné.

61. koncert se koná ve středu 4. 4. 2018 od 18:30.

Hostem bude varhanice

Markéta Reindlová
přednese skladby
Johanna Sebastiana Bacha,
Dietricha Buxtehude, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho,
Petra Ebena a Denise Bédarda

KONCERTY SALVÁTORSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

Nejbližší vystoupení pěveckého sboru bude na Květnou neděli 25. března 2018
viz Stránky salvátorského pěveckého sboru

DALŠÍ KONCERTY