Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Ekklésia - povídání o Sýrii

Setkáme se s profesorem na odpočinku, uprchlíkem, který nám představí Sýrii slovem i obrazem před válečným konfliktem, jak si ji zachoval ve svých vzpomínkách.

Svatodušní list - květen

Svatodušní svátky, na památku seslání Ducha svatého, oslavíme v neděli 4. června při bohoslužbách společnou Večeří Páně.