Výroční sborové shromáždění

se bude konat v rámci bohoslužeb v neděli 31. března v 9,30.
Probereme život sboru v roce 2018 a jeho hospodaření i výhled do roku letošního.
Podrobné informace a zprávy najdete v aktuálním sborovém listu ve formátu PDF.
Najdete tu také program velikonočního týdne.