O salvátorských zvonech a zvonění

Po dobu nouzového stavu se zvony v kostele rozeznívají každý den v 20: 00 na památku obětí pandemie a jako poděkování za obětavé nasazení zdravotníků.

Zvoní se podle následujícího řádu:
První zazvoní nejmenší čtvrtý zvon Ámos 12 x údery hranou
– následuje v pořadí vzestupné velikosti Martin 12 x údery hranou.
Dál pak následují společně zvony Ámos a Martin údery na obě hrany, jakoby tleskaly obětavému nasazení zdravotníků.
Poté pokračují zvony 12 x údery hranou v tomto pořadí Ámos, Martin, Jan, Salvátor, Ámos.
Na závěr celého zvonění Ámos 12 x údery na obě hrany.

Celé zvonění s pauzami mezi jednotlivými zvony trvá zhruba 8 minut.
Podrobnější informace o salvátorských zvonech najdete zde