O nás...

Salvátorský pěvecký sbor založil roku 1971 tehdejší farář kostela U Salvátora Renatus Schiller. Od samého počátku až dodnes pravidelnězpívá při slavnostních večerních bohoslužbách-nešporách - před Vánoci a před Velikonocemi U Salvátora. Kromě účasti natěchto bohoslužbách, při kterých má hlavní slovo hudba, zpívá sbor při významnějších ranních bohoslužbách u Salvátora a vyjíždí za dalšími koncerty do jiných kostelů v Praze i mimoPrahu. Sbor byl pozván ke spolupráci s německými sbory v několika německých městech (Magdeburg, Bergneustadt) a v Praze hostil mnoho zahraničních sborů (kromě Německa např. z Islandu či Švédska). Sbor byl později veden manželkou pana faráře Schillera Hanou Schillerovou, která sbor připravovala nanešpory více než dvacet let. Od konce 90. let ji ve vedenívystřídal její vnuk, Jakub Dvořáček, v současnosti skladatel akorepetitor, který roku 2005 předal vedení Marii Vojáčkové, jež sbor vede doposud. Sbornavštěvují jak pamětníci, zakladatelé sboru, tak studenti, lidénejrůznějších profesí i vyznání. Sbor tak plní nejen hudební,ale i ekumenickou funkci. Sbor v současné době navštěvuje kolem čtyřiceti zpěváků a zpěvaček, které spojuje především radostze zpívání duchovních skladeb. Ve sborovém souzvuku je znátpřátelská atmosféra, dlouhodobá práce na jednotné pěveckétechnice a otevřenost poučené interpretacistaré hudby i vztah k hudbě 20.století.