Evangelické písně

Vánoční a adventní písně z Evangelického zpěvníku nahrál varhaník Josef Krušina a zvukově zpracoval Vojtěch Knot.
MgA. Josef Krušina, varhaník a cembalista
Narozen 1948 v Praze

STUDIA:

Konservatoř a HF AMU v Praze - prof.J.B.Krajs, prof.J.Vodrážka, prof.Dr.J.Reinberger, prof.Dr.O.Kredba, Doc.Z.Růžičková
Postgraduál se zaměřením na interpretaci německé barokní hudby v instituci „Kultur- und Forschungsstätte Michaelstein bei Blankenburg im Harz“ (Prof. E.Melkus-Wien)

PRAXE:
Varhaník Synodní rady ČCE v kostele sv. Martina ve zdi v Praze na Starém městě (od 1978 do současnosti) a varhaník sboru ČCE U Salvátora v Praze na Starém městě
Profesor hry na varhany a cembalo, improvizace a hudební teorie ve Finsku/Jyväskyla: Jyväskylän
Konservatorio a na Konzervatoři v Teplicích v Čechách
Korepetitor historických tanců ve třídě prof. Bonuše, HF AMU Praha
První cembalista Opery Mozart Praha

Texty písní Evangelický zpěvník ke stažení ZDE.

Evangelické písně ke stažení ZDE.

Evangelické písně ke stažení ZDE.

Písně z Evangelického zpěvníku ke stažení.

Adventní písně

Navštiv nás.
Otče všemohoucí.
Vítej, Jezu Kriste.
Těš se z Krista Krále, dcerko Siónská.
Všichni věrní křesťané.
Těš se, dcerko Siónská.
Boha Otce všichni chvalme.
Rosu dejte, ó nebesa.
Jazyk lidský nemůže.
Vesele zpívejme.
Prociť, prociť, zanech spaní.
Jak jasně svítíš, hvězdo má.
Jak vítati mám tebe.
Zvedněte, brány, svrchků svých.
Vítej nám, hoste přemilý.
Zavítej k nám Stvořiteli.
Slávy Pán přichází opět.
Noc ke konci se kloní.

Vánoční písně

Velebme vždy.
Kristus, boží syn
Otce nebeského pochvalme z milosti.
Narodil se Kristus Pán.
Zvěstujem vám radost.
Slunce z hvězdy již vyšlo.
Jakož o tom proroci.
Chvalme Spasitele svého.
Ježíše Krista slavíme.
Z nebe přicházím samého.
Aj, růže rozvila se.
Bohu chvála buď i čest.
Jdu klanět se ti k jeslím sám.
Tento jest den.
Tak Bůh tento svět miloval.
Čas radosti, veselosti.
Ó křesťané všichni.
Kriste, světa Spasiteli.
Věřím v tebe, Ježíši, Synu Boží pravý.
Slyš, jaká to libá píseň.
Tichá noc.
Ó ty radostný čase vánoční.
Připrav srdce, připrav písně.
Narodil ses jako dítě.
Buď Bohu sláva na výsostech nebe.
Jak za starých, dávných let.
V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas.
Ach, co je krásy.
Když se Pán Ježíš narodil.
To pastýřům, když na horách hlídali stáda svá.

Pro stažení písně, klikněte pravým tlačítkem na časovou osu přehrávané písně a zvolte možnost "Uložit jako.." Píseň můžete také uložit stisknutím kláves "CTRL + S"