Ekklésia - Salvátorský večer s hostem

Ekklésia - večer s Petrem Pazderou Paynem

Ve středu 27. června 18,30 bude spisovatel a farář Petr P. Payne číst ze své nové knihy, sbírky kázání Smlouva se smrtí bude zrušena (Výběr kázání z let 2005 – 2017) Četbu proloží úryvky z literární tvorby, v nichž se vyskytují podobné motivy či otázky, s nimiž pracuje v kázáních. Prostor bude i na besedu, a jeho nakladatel bude na místě prodávat i knihy. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Ekklésia - povídání o Sýrii

Setkáme se s profesorem na odpočinku, uprchlíkem, který nám představí Sýrii slovem i obrazem před válečným konfliktem, jak si ji zachoval ve svých vzpomínkách.

Ekklésia s Ladislavem Heryánem

Jaký obraz o Bohu, takový člověk
Zveme na rozhovor se salesiánem Ladislavem Heryánem, ThD. Ladislav Heryán je ředitel a kaplan salesiánské komunity v Praze – Kobylisích, zároveň působí jako pedagog na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Věda a víra - Grygar

25.10.2017 proběhla v chrámu U Salvátora přednáška Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu AV ČR na téma Věda a víra.