Ekklésia - Salvátorský večer s hostem

Ekklésia - Setkání se seniorem Romanem Mazurem


Ekklésia – večer s hostem Romanem Mazurem

Ve středu 23. 10. zveme od 18,30 na salvátorský večer s hostem, Romanem Mazurem
seniorem Pražského seniorátu ČCE který s námi bude besedovat na téma
Strategický plán Českobratrské církve evangelické proč a jak vznikal, jeho představení, diskuse o něm...
Tématem je nejen financování církve do budoucna, ale i organizace církevního života tam, kde se daří, i tam kde se nedaří. Nač se už nyní soustředit, kam napnout síly a po čem naopak netesknit…


Vzhledem k tématu bude prostor pro širokou diskusi

Srdečně zveme církevní i necírkevní veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Peterem C. A. Morée

Ve středu 27. února bude naším hostem historik z ETF UK Peter Morée. Prosloví přednášku na téma ČCE a Židé, v níž bude sledovat vývoj vztahu naší církve k Židům, zejména s ohledem na dobu let 1938-1942. Do širší souvislosti zasadí tak doposud nepříliš připomínané angažmá faráře Stanislava Čapka, který pokřtil v oné kritické době velké množství Židů (pokud o to sami požádali) ve snaze uchránit před hrozícím holocaustem.

Ekklésia s Ladislavem Heryánem

Jaký obraz o Bohu, takový člověk
Zveme na rozhovor se salesiánem Ladislavem Heryánem, ThD. Ladislav Heryán je ředitel a kaplan salesiánské komunity v Praze – Kobylisích, zároveň působí jako pedagog na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ekklésia - Setkání s Lucií Salačovou

Sociální pracovnice a krizová interventka z organizace Šafrán dětem, o.p.s. Lucie Salačová bude naším hostem ve středu 25. 9. 2019 v 18,30. 


Tématem večera je Pěstounská péče na přechodnou dobu - co to je a jak může pomoci dítěti v krizové situaci

Pěstounská péče na přechodnou dobu je důležitá forma náhradní rodinné péče, zejména pro novorozence a nejmenší děti, v naší zemi stále ještě nepříliš známá a opředená dohady či předsudky. Lucie Salačová se tomuto tématu odborně i prakticky věnovala např. v doprovázející organizaci Rozum a cit, nyní pracuje v organizaci Šafrán dětem. Besedu doprovodí krátké filmové ukázky. Bude se konat v knihovně na pravé galerii kostela, v případě většího zájmu v chrámové lodi.


Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Benjaminem Rollem

Student evangelické teologie a spoluzakladatel iniciativy Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll bude naším hostem ve středu 26. 6. 2019 v 18,30. 

Uslyšíme o důvodech, proč zakládali s M. Minářem iniciativu MIlion chvilek pro demokracii, jak na jejich aktivitu reaguje veřejnost i o jejích vyhlídkách.

Tématem večera je otázka (či výzva) Proč být dnes jako občan České republiky ve střehu?

Beseda se bude konat v knihovně na pravé galerii kostela, v případě většího zájmu v chrámové lodi.

Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Martinem Hilským

Anglista, prof Martin Hilský bude ve středu 22. května 2019 přednášet na téma Wiliam Shakespeare a anglická reformace. Přednáška s besedou se bude konat v 18,30 v knihovně na pravé galerii kostela. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Ekklésia - Setkání s Danielem Ženatým

Ve středu 28. listopadu bude naším hostem synodní senior Daniel Ženatý, který povede besedu na téma siloné a slabé stránky Českobratrské církve evangelické. Beseda se koná ke stoletému výročí založení ČCE.

Ekklésia - večer s Davidem Vávrou

V úterý 18. září 2018 18,30 bude architekt a publicista promítat a komentovat své Letní snění. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Ekklésia - povídání o Sýrii

Setkáme se s profesorem na odpočinku, uprchlíkem, který nám představí Sýrii slovem i obrazem před válečným konfliktem, jak si ji zachoval ve svých vzpomínkách.

Ekklésia - Setkání s Eliškou Vlasákovou

Ve středu 27. března uslyšíme přednášku psycholožky a spisovatelky Elišky Vlasákové o Ferdinandu Krchovi, reformátorovi pedagogických postupů, spolupracovníku Přemysla Pittra a vydavateli prvorepublikových dětských časopisů (a mj. objeviteli a popularizátorovi příběhů kocoura Mikeše).

Ekklésia - večer s Petrem Pazderou Paynem

Ve středu 27. června 18,30 bude spisovatel a farář Petr P. Payne číst ze své nové knihy, sbírky kázání Smlouva se smrtí bude zrušena (Výběr kázání z let 2005 – 2017) Četbu proloží úryvky z literární tvorby, v nichž se vyskytují podobné motivy či otázky, s nimiž pracuje v kázáních. Prostor bude i na besedu, a jeho nakladatel bude na místě prodávat i knihy. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Věda a víra - Grygar

25.10.2017 proběhla v chrámu U Salvátora přednáška Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu AV ČR na téma Věda a víra.