Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Setkávání v kostele

 

 

 

Informace o setkávání v kostele U Salvátora v únoru 2020

 

 

Nedělní bohoslužby (9,30)

2.2. Bohoslužby s večeří Páně. Eliška Havelková
9.2. Bohoslužby pro děti. Tomáš Trusina
16.2. Eliška Havelková
23.2. Tomáš Trusina

 Bohoslužby pro děti se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
s malými dětmi můžet poslouchat kázání v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden

 Po  16:00  Biblická hodina pro děti - (v levé sakristii)
Po 20:00 mládež zblízka i zdaleka
 Út  15:00   Kavárnička pro pokročilé (ale zváni jsou všichni bez rozdílu věku).
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - Téma: Výklad apoštolského vyznání víry
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc

5.2. St 16:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
5.2. St 18:30 Varhanní podvečer
6.2. Čt 15:30 Křesťanská služba
12.2. St 18:00 Porada hosp. technické komise
18.2. Út 10:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
19.2. St 18:00 Porada staršovstva
26.2. St 18:30 Ekklésia - večer s hostem - Ruth Šormovou

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město

 

Začíná se opět scházet mládež

V podnělí 4.11. od 20:00 zveme mladé lidi na první
setkání mládeže v našem sboru v tomto školním roce.
Vítáni jsou též hosté z jiných sborů a církví. Můžete se těšit na věkově přiměřenou zábavu a posilu na těle i na duchu. Budeme spolu zpívat, modlit se, hrát hry, diskutovat a svačit.
Tématem prvních setkání byl "smysl života". Jak nás k němu inspirují bibličtí svědkové? Jsme tu pro sebe nebo pro někoho jiného? Témata vybíráme podle návrhů účastníků, program připravuje vikářka Eliška Havelková a farář Tomáš Trusina
Do vánoc budeme pokračovat každé pondělí od 20,00.

Setkání sdruženců po XX letech

se bude konat v sobotu 7. března od 14,30.
Zveme všechny, kdo u Salvátora chodili na mládež před 50 a více lety, i jejich přátele.
Příležitost k rozhovorům, společně zpívat, vyslechnout krátkou úvahu, zavzpomínat…

Objevujeme Zásady ČCE

Ve čtvrtek 27. února se v 19,30 poprve sejdou
zájemci o Zásady ČCE
Nápad setkávat se nad "zásadami ČCE" vznikl z rozhovorů a otázek, v čem spočívá specifikum českobratrské evangelické církve. Tytoi otázky si kladou jak nově příchozí, tak dlouholetí členové církve. Na prvním setkání bychom si vymezili okruhy, které nás zajímají:
- věroučný (vztah k Bibli, církevním a reformačním vyznáním, ústřední role Ježíše)
- role církve a života ve sboru (presbyterní zřízení, bohoslužebná rozmanitost etc)
- postoje k aktuálním etickým a společenským otázkám
- popř. novější "dějiny" ČCE.
a samozřejmě všechna další témata, která vás v této souvislosti zajímají
Setkání plánujeme na čtvrtek jedekrát do měsíce, datum najdete v kalendáři nebo v sekci Novinky