Podívejte se na poslední události pořádané sborem kostela U Salvátora

Setkávání v kostele

 

 

 

Setkávání v kostele U Salvátora v říjnu

 

 

Nedělní bohoslužby (9,30)

4.10. Tomáš Trusina (Večeře Páně; výroční sb. shromáždění)
11.10. Dalibor Antalík
18.10. Tomáš Trusina - pouze ze záznamu na sborových stránkách a facebooku
25.10. Dalibor Antalík - pouze ze záznamu na sborových stránkách a facebooku
4.10. Tomáš Trusina (Večeře Páně; výroční sborové shromáždění)

 Setkání dětí se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela,
s malými dětmi můžet poslouchat kázání v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Pravidelná setkávání každý týden - DO ODVOLÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU SE NEKONAJÍ

Po 16:30 - 19:30 individuální katecheze
Po 19:30 mládež - ONLINE
 Út  15:00   Kavárnička pro pokročilé -- NEKONÁ SE
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé - Téma: kniha Kazatel (od 8.9.) - ONLINE
Čt 16:30 - 19:30 individuální katecheze
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru - NEKONÁ SE

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc.

7.10. St 16:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi
7.10. St 18:30 Varhanní podvečer - hraje A. Habermann
1.10. Čt 15:30 Křesťanská služba
8.10. Čt 18:00 Probíráme Zásady ČCE
14.10. St 18:00 Porada hosp. technické komise - ONLINE
17.10. So 14:30 Konfirmandi NEKONÁ SE
20.10. Út 10:00 Kočárkárna - setkání rodičů s nejmenšími dětmi NEKONÁ SE
19.10. Po 18:00 Porada staršovstva ODLOŽENO
23.9. St 18:30 Ekklésia - NEKONÁ SE

 

 

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884

Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město

 

Objevujeme Zásady ČCE

Začali se scházet
zájemci o Zásady ČCE
Nápad setkávat se nad "zásadami ČCE" vznikl z rozhovorů a otázek, v čem spočívá specifikum českobratrské evangelické církve. Tyto otázky si kladou jak nově příchozí, tak dlouholetí členové církve. Na prvním setkání jsme si vymezili okruhy, které nás zajímají:
- věroučný (vztah k Bibli, církevním a reformačním vyznáním, ústřední role Ježíše)
- role církve a života ve sboru (presbyterní zřízení, bohoslužebná rozmanitost etc)
- postoje k aktuálním etickým a společenským otázkám
- popř. novější "dějiny" ČCE.
a samozřejmě všechna další témata, která vás v této souvislosti zajímají
Setkání se konají ve čtvrtek dvakrát do měsíce, datum najdete v kalendáři nebo v sekci Novinky. MOmentálně se věnujeme reformačním zásadám "sola fide", sola scriptur", sola gratia".

Bohoslužby u stolu

pro starší a nejstarší generaci se měly konat
na svatodušní neděli od 15,00.
Kvůli karanténě a generačnímu složení je odložíme na podzim

Setkání představuje i příležitost k rozhovorům, společně zpívat, obnovit stará a navázat nová přátelství, dozvědět se novinky ze sboru, zavzpomínat…