Setkávání v kostele U Salvátora

Nedělní bohoslužby (9:30)

 
Kazatele a varhaníky na konkrétní neděli najdete v v sekci Kalendář
Setkání dětí během bohoslužeb (nedělní škola) se v současné době koná příležitostně a bývá ohlášeno.
S nejmenšími dětmi můžete sledovat bohoslužby v dětské herně v pravé dolní lodi kostela.

 

 

Velikonoční program

 Květná neděle 2.4.  9:30   Bohoslužby s večeří Páně
 Květná neděle 2.4.  19:00   Salvátorské nešpory. Skladby Arvo Pärta a Sedm posledních slov Ježíše od Lukáše Vendla v podání Salvátorského pěveckého sboru.
 St 5.4.  18:30  Předvelikonoční varhanní podvečer
 Čt 6.4.  18:30  Sederová večeře se čtením pašijí
 Velký Pátek 7.4.  9:30   Bohoslužby s večeří Páně
 Neděle velikonoční 9.4.  9:30   Bohoslužby s večeří Páně

 

 

Pravidelná setkávání každý týden

 Út  15:00   Kavárnička pro pokročilé
 Út  18:30  Biblická hodina pro dospělé (probíráme proroka Jeremjáše)
 Čt  18:30  Zkouška pěveckého sboru

 

 

Pravidelná setkávání každý měsíc

1. středa v měsíci St 18:30 Varhanní podvečer
1. čtvrtek v měsíci Čt 15:30 Křesťanská služba
1x měsíčně dle ohlášení So 10:00 Sobotní nábožko pro rodiny s dětmi
2x měsíčně ve čtvrtek Čtv 19:30 Post-Mládež
2. pondělí Po 17:00 Porada hosp. technické komise
3. pondělí Po 18:00 Porada staršovstva

Kontaktní informace:  http://kostelusalvatora.cz , Tel: 222 313 884
Adresa:  Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město