Ekklésia s Tomášem Trusinou

To čiňte na mou památku.
Rozhovor o významu večeře Páně pro sbor.

Ve středu 29. listopadu 2017 od 18:30 hodin.
Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha - Staré Město

Těšíme se na setkání.