Náboženství a postmoderní doba

28. 2. 2018 v 18:30 -s doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, Th.D.
religionistou a pedagogem HTF UK

Ve středu 28. 2. 2018 od 18:30 hodin.
Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha - Staré Město

Stáhnout prezentaci k přednášce ZDE

Těšíme se na setkání.