Ekklésia - večer s Petrem Pazderou Paynem

Ve středu 27. června 18,30 bude spisovatel a farář Petr P. Payne číst ze své nové knihy, sbírky kázání Smlouva se smrtí bude zrušena (Výběr kázání z let 2005 – 2017) Četbu proloží úryvky z literární tvorby, v nichž se vyskytují podobné motivy či otázky, s nimiž pracuje v kázáních. Prostor bude i na besedu, a jeho nakladatel bude na místě prodávat i knihy. Pravá galerie kostela U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1