Ekklésia - Setkání s Lucií Salačovou

Sociální pracovnice a krizová interventka z organizace Šafrán dětem, o.p.s. Lucie Salačová bude naším hostem ve středu 25. 9. 2019 v 18,30. 


Tématem večera je Pěstounská péče na přechodnou dobu - co to je a jak může pomoci dítěti v krizové situaci

Pěstounská péče na přechodnou dobu je důležitá forma náhradní rodinné péče, zejména pro novorozence a nejmenší děti, v naší zemi stále ještě nepříliš známá a opředená dohady či předsudky. Lucie Salačová se tomuto tématu odborně i prakticky věnovala např. v doprovázející organizaci Rozum a cit, nyní pracuje v organizaci Šafrán dětem. Besedu doprovodí krátké filmové ukázky. Bude se konat v knihovně na pravé galerii kostela, v případě většího zájmu v chrámové lodi.


Srdečně zveme širokou veřejnost.