Ekklésia - Setkání s Martinem Buchtíkem,

ředitelem Střediska empirických výzkumů na téma: Fragmentace české společnosti
Neustále hovoříme o polarizaci a rozštěpení společnosti, které je považováno za jeden z klíčových fenoménů naší doby. Výzkumy ale ukazují, že přinejmenším česká společnost spěje spíš k fragmentaci než rozdělení na dvě skupiny.
Jaké názory a postoje jsou pro českou společnost nejvíce rozdělující? A co ji naopak spojuje, v čem jsou si podobní? Jak s těmito odlišnostmi a podobnostmi pracovat do budoucna tak, aby společnost byla soudržnější? Odkud vlastně přesně plynou a co se dá změnit na těchto prvotních motivacích tak, aby se změnily i některé postoje považované za problematické a škodlivě polarizující? A v neposlední řadě: Nežijeme prostě v rozdílných světech?
Přednáška s besedou se bude konat ve středu 24. 11. 2021 od 18,30 v hlavní lodi kostela.
Srdečně zveme širokou veřejnost.