Ekklésia - Setkání s Věrou Roubalovou Kostlánovou

O iniciativě Babičky bez hranic, uprchlících a nás
Věra Roubalová pracuje od začátku 90. let s uprchlíky. V poslední době se připojila k iniciativě Babičky bez hranic, která upozorňuje na nebezpečný posun ve vnímání běženců a uprchlíků (nejen) v naší společnosti. Se salvátorským sborem spolupracovala v 90. letech. Bude mluvit o své terapeutické práci s lidmi na útěku a přiblíží i Babičky bez hranic. Těší se na otevřenou diskusi.

Beseda proběhne za obvyklých protiepidemických opatření v ozvučené lodi kostela. ve středu 26. 1. 2022 od 18,30 v hlavní lodi kostela.
Srdečně zveme širokou veřejnost.