Bohoslužby

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1 opět KAŽDOU NEDĚLI A VE SVÁTKY OD 9.30 HODIN

Po dobu nouzového stavu je limit 40 účastníků (PES 5), popř. 80 účastníků (PES 4). Během nouzového stavu není povolen společný zpěv, tuto neodmyslitelnou složku evangelických bohoslužeb nahrazujeme zpěvem malého kroužku dobrovolnic či dobrovolníků od varhan, ostatní účastníci text sledují ve zpěvníku. Bohoslužby získaly nezvykle "tichý" soustředěně naslouchající ráz, jehož hodnotu se učíme objevovat.

youtube-banner.png Přímý přenos aktuálních bohoslužeb i záznamy předchozích bohoslužeb najdete zde
Spotify jako audiozáznam na Spotify (přidejte si Bohoslužby u Salvátora mezi své podcasty v aplikaci Spotify)
nebo poslouchejte online bez registrace Anchor na Anchor
V sekci Kázání najdete písemný záznam bohoslužeb, nebo nahrávku kázání.

Bohoslužby jsou příležitostí vzdát díky Tomu, který nás stvořil, pozval nás k víře a svolává do společenství s ostatními. Uslyšet dobrou zprávu o našem Vysvoboditeli, Dárci naděje, Prameni žití a Pravdě a Naději a nechat se oslovit dobrou zvěstí, evangeliem z biblického poselství Starého i Nového zákona. Vzdát chválu a zároveň poměřit svůj život s tím, proč nás tu Pán Bůh chce vlastně dnes mít. Společně manifestovat, že patříme Kristu, jemu jedinému bez výhrad důvěřujeme.

Pro příležitostné návštěvníky – bez ohledu na církevní příslušnost – jsou bohoslužby možností zastavit se, „nasát atmosféru“, zaposlouchat se do poselství biblických příběhů nebo chrámové hudby, zakusit trochu jiný, sváteční rozměr života a připomenout si, k čemu jsme na světě a kam směřujeme.

Večeři Páně slavíme každou první neděli v měsíci, ve svátky a v předem oznámených shromážděních. V současné době při zachování všech nutných hygienických opatření (rozestupy, roušky, kalíšky, chléb podavaný v rukavicích). Do kruhu kolem stolu Kristova zveme všechny věřící bez rozdílu církevní příslušnosti.

Bohoslužby pro školní děti (nedělní škola) se konají během bohoslužeb pro dospělé v levé věži kostela (mimo letních prázdnin); menší děti a batolata s rodiči se setkávají v pravé dolní lodi kostela. Jednou za dva měsíce konáme společné bohoslužby zaměřené na děti od nejmenších po teenagery. Je tomu přizpůsoben způsob výkladu i písně.

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení v levé boční lodi kostela v přízemí. A bývá tu i možnost rozhovoru s pravidelnými účastníky či některým z kazatelů našeho sboru.

Rozpis kazatelů na nejbližší neděle najdete v Novinkách nebo Kalendáři