Kázání - text

Kázání pronesená v našem chrámě

Tomáš Trusina - Žádejte - a dostanete Utěšitele. kázání na neděli Rogate 5. 5. 2024

Tomáš Trusina - Nasávejte mléko jako nemluvňata. kázání na neděli Quasimodogeniti 7. 4. 2024

Tomáš Trusina - Král Slunce Hospodinovým mesiášem? kázání na Květnou neděli 24. 3. 2024

Tomáš Trusina - Služebník s probuzenýma ušima. kázání na 4. postní 10. 3. 2024

Tereza Halasová - Jsi můj služebník, ztracený Jákobe. kázání na 3. postní 3.3. 2024

Tomáš Trusina - Kdo to je, ten Služebník? kázání na 1. postní 18.2. 2024

Tomáš Trusina - O apoštolské neposlušnosti a svobodě. kázání 21.1. 2024

Tomáš Trusina - K čemu vede profanace milosrdenství? kázání 7.1. 2024

Tomáš Trusina - Jiné zachránil – a zachrání. kázání na Hod Boží vánoční 25.12. 2023

kázání 24.12.2023

Tomáš Trusina - Porodila prvorozeného kázání na Půnoční u Martina ve zdi 25.12. 2023

Tereza Halasová - Křtitelovo adventní kázání… kázání 3. 12. 2023 (1. adventní)

Tomáš Trusina - Petr v průšvihu. kázání 26. 11. 2023

Tereza Halasová - Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského… kázání 19. 11. 2023

Tomáš Trusina - Pas mé beránky. kázání 29. 10. 2023

Tereza Halasová - Odhodlání a zapření. kázání 15. 10. 2023

Tomáš Trusina - Petr na hoře Proměnění. kázání 24. 9. 2023

Tomáš Trusina - Vyznání Petrovo. kázání 10. 9. 2023

Tomáš Trusina - Na cestě do Betsaidy IV. (Konečná, vystupovat!). kázání 20. 8. 2023

Tomáš Trusina - Na cestě do Betsaidy III. (Co znesvěcuje?). kázání 6. 8. 2023

Tomáš Trusina - Duši mou očerstvuje. kázání 23. 7. 2023

Tomáš Trusina - Na cestě do Betsaidy II. (Dotknout se třásní) kázání 9. 7. 2023

Tomáš Trusina - Na cestě do Betsaidy I. (Vzchopte se, já jsem, nebojte se!) kázání 18. 6. 2023 (Kořenov, sborový víkend)

Tomáš Trusina - Občerstvení v pustině kázání 11. 6. 2023

Tomáš Trusina - Věřím, pomoz mé nevíře kázání 4. 6. 2023

Dokud světlo vidím zářit Povelikonoční hra 14. 5. 2023

Tomáš Trusina - Jako poslední nepřítel bde poražena smrt kázání 7. 5. 2023

Tomáš Trusina - Šly zrána ke hrobu (Velikonoční neděle) kázání 9. 4. 2023

Tomáš Trusina - Jiftáchova dcera kázání 2. 4. 2023

Tomáš Trusina - Jiftáchovo vítězství kázání 26. 3. 2023

Tomáš Trusina - Co máme dělat? kázání 5. 3. 2023

Tomáš Trusina - Na staveništi církve Kristovy kázání 19. 2. 2023

Tomáš Trusina - Zrozen z lůna Boží útěchy kázání 22. 1. 2023

Tomáš Trusina - Konec všech věcí je blízko kázání 8. 1. 2023

Tomáš Trusina - Do r. 2023 s Kristem v srdci kázání při novoročních bohoslužbách 1. 1. 2023

Za tajemstvími Ježíšova rodokmenu Vánoční hra při bohoslužbách 18. 12. 2022

Tomáš Trusina - O krásných nohou jednoho posla - kázání při nešporách 11. 12. 2022

Tomáš Trusina - Potěšte (nejen) můj lid! - kázání na 1. adventní 27. 11. 2022

Šárka Grauová - Otroci: držet ústa a krok? - kázání při bohoslužbách 2. 10. 2022

Tomáš Trusina - Ženy, podřizujte se? - kázání při bohoslužbách 13. 11. 2022

Tomáš Trusina - Podřizujte se lidskému zřízení - kázání při bohoslužbách 30. 10. 2022

Šárka Grauová - Začínejte s mlékem - kázání při bohoslužbách 9. 10. 2022

Tomáš Trusina - O filadelfii neošemetné - kázání při bohoslužbách 2. 10. 2022

Tomáš Trusina - Co s tou nadějí nebeského království dnes? - kázání při bohoslužbách 18. 9. 2022

Tomáš Trusina - Milí přivandrovalci - kázání při bohoslužbách 4. 9. 2022

Tomáš Trusina - Hrnečku vař? - kázání při bohoslužbách 7. 8. 2022

Tomáš Trusina - Očištění Naamana - kázání při bohoslužbách se křtem 15. 7. 2022

Tomáš Trusina - Jak nasytit tímhle chlebem? - kázání při bohoslužbách se křtem 3. 7. 2022

Tomáš Trusina - Aniž kdy více lotříkové syrští vskakovali do země izraelské - kázání při bohoslužbách 26. 6. 2022

Tomáš Trusina - Zjevil jsem tvé jméno lidem - kázání při bohoslužbách se křtem 19. 6. 2022

Tomáš Trusina - Proč volat Přijď Duchu Stvořiteli - Promluva na demostraci Modlitby za Ukrajinu 12. 6. 2022

Tomáš Trusina - Ježíš a děti - kázání při bohoslužbách se křtem 12. 6. 2022

Tomáš Trusina - Zviditelňovat vítězné panství našeho Salvátora- kázání 29. 5. 2022

Tomáš Trusina - Zemřeli jste a vstali s Kristem- kázání 22. 5. 2022

Tomáš Trusina - Samsonův příběh pro děti- kázání 15. 5. 2022

Tomáš Trusina - Jonášův příběh pro děti- kázání 24. 4. 2022

Tomáš Trusina - Dokonal uprostřed vojáků- velkopáteční kázání 15. 4. 2022

Tomáš Trusina - Pasuji vás na přátele- kázání 27. 3. 2022

Tomáš Trusina - Já jsem vinný kmen a vy ratolesti- kázání 20. 3. 2022

Tomáš Trusina - Víte, co jsem pro vás udělal?- kázání 13. 3. 2022

Tomáš Trusina - Proč se nebudeme bát - kázání 20. 2. 2022

Tomáš Trusina - Dnes přijde Ježíš k Zacheovi - kázání 6. 2. 2022

Jan Kučera - Z poustevníka poutníkem- kázání 31. 1. 2022

Tomáš Trusina - Dnes přišlo milostivé léto - kázání 23. 1. 2022

Tomáš Trusina - Dnes se z pastýřů stali andělé - kázání 9. 1. 2022

Tomáš Trusina - Novoroční požehnání- kázání 2. 1. 2022

Tomáš Trusina - Jak Slovo tvoří vánoce- kázání na Hod Boží vánoční 25. 12. 2021

Tomáš Trusina - Mojžíšův adventní výhled- kázání z 3. adventní neděle 12. 12. 2021

Tomáš Trusina - Adventní nevejití - kázání z 1. adventní neděle 28. 11. 2021

Tomáš Trusina - A přece tekla - kázání z neděle 31. 10. 2021

Josef Bartošek - O Bohu trestajícím- kázání z neděle 24. 10. 2021

Tomáš Trusina - Z Rozhněvaného Slitovný- kázání z neděle 17. 10. 2021

Tomáš Trusina - Tu přitáhl Amálek- kázání z neděle 19. 9. 2021

Dalibor Antalík - Mana- kázání z neděle 12. 9. 2021

Tomáš Trusina - Hejbněte kostrou!- kázání z neděle 5. 9. 2021

Dalibor Antalík - Mojžíšova píseň- kázání z neděle 11. 4. 2021

Tomáš Trusina - Pláč nad pádem Kábulu- kázání z neděle 22. 8. 2021

Dalibor Antalík- O opičí lásce- kázání z neděle 9. 5. 2021

Tomáš Trusina - O biblickém reku mnoholestném- kázání z neděle 8. 8. 2021

Tomáš Trusina - Jako zrnko hořčičné- kázání z neděle 18. 7. 2021

Tomáš Trusina - Samosebou roste- kázání z neděle 11. 7. 2021

Tomáš Trusina - Podobenství o rozsévání a žni- kázání z neděle 4. 7. 2021

Lenka Ridzoňová - Znaky svatodušní církve - kázání při pověření staršovstva v neděli 20. 6. 2021

Tomáš Trusina - Jeremiášův dopis do Babylona- kázání z rodinných bohoslužeb neděle 13. 6. 2021

Tomáš Trusina - Když Duch Boží zavěje…- kázání z neděle 30. 5. 2021

Tomáš Trusina - Otevřel nám Písma i hlavy- kázání z neděle 16. 5. 2021

Tomáš Trusina - Abychom nebyli oklamatelní- kázání z neděle 2. 5. 2021

Tomáš Trusina - Šli večer do Emauz- kázání z neděle 18. 4. 2021

Tomáš Trusina - Hospodinův velikonoční boj- kázání z neděle 4. 4. 2021

Tomáš Trusina - Deset slov proti faraonovi- kázání z neděle 28. 3. 2021

Dalibor Antalík - Mojžíš za šaška- kázání z neděle 14. 3. 2021

Tomáš Trusina - Vyvolení milovaného syna- kázání z neděle 7. 3. 2021

Tomáš Trusina - Mojžíš vychází na scénu - kázání z neděle 28. 2. 2021

Dalibor Antalík - Plaváček Mojžíš- kázání z neděle 21. 2. 2021

Tomáš Trusina - Jak ta bába se Boha bát (rodinné bohoslužby) - kázání z neděle 14. 2. 2021

Dalibor Antalík - Vy všichni jste synové světla- kázání z neděle 7. 2. 2021

Tomáš Trusina - Radujte se v Pánu vždycky - kázání z neděle 31. 1. 2021

Dalibor Antalík - Odložte si starého člověka- kázání z neděle 24. 1. 2021

Tomáš Trusina - Rozloučení se Svatoplukem Karáskem - kázání ze soboty 23. 1. 2021

Tomáš Trusina - Spatřujeme světlo - kázání z neděle 17. 1. 2021

Dalibor Antalík - Křesťan jako člověk sportující- kázání z neděle 10. 1. 2021

Dalibor Antalík - Ještě nejsme u cíle - kázání z neděle 3. 1. 2021

Tomáš Trusina - Vysvobození od zdivočelých živlů - kázání na Boží hod vánoční 25. 12. 2020

Štědrý večer - bohoslužby s kázáním Sváti Karáska- kázání na Štědrý večer 24. 12. 2020

Dalibor Antalík - Utišení bouře - kázání z 3. adventní neděle 13. 12. 2020

Tomáš Trusina - Já to nejsem - kázání z 2. adventní neděle 6. 12. 2020

Daniel Ženatý - Rozjásej se, sionská dcero (Celocírkevní bohoslužby) - kázání z neděle 29. 11. 2020

Dalibor Antalík - Který z těch dvou? - kázání z neděle 22. 11. 2020

Trusina Tomáš - Co tam asi nalzenem?- kázání pro děti neděle 15. 11. 2020

Dalibor Antalík - Nechci bejt prezident a nechci bejt král - kázání z neděle 8. 11. 2020

Trusina Tomáš - Poprava Jana Křtitele- kázání z neděle 1. 11. 2020

Dalibor Antalík - Jsi ten, kterého nám posílá Bůh? - kázání z neděle 25. 10. 2020

Trusina Tomáš - Půst versus svatba- kázání z neděle 18. 10. 2020

Dalibor Antalík - Prezidentův vězeň - kázání z neděle 11. 10. 2020 

Trusina Tomáš - Co máme dělat?- kázání z neděle Díkčinění 4. 10. 2020

Trusina Tomáš - Jak Jan ukazuje k otevřenému nebi - kázání, křest a konfirmace v neděli 27. 9. 2020

Dalibor Antalík - Vy zmije! - kázání z neděle 20. 9. 2020

Trusina Tomáš - Bude se jmenovat Jan - kázání z neděle 6. 9. 2020

Trusina Tomáš - Na horách o horách - kázání z neděle 30. 8. 2020 v Kořenově

Eliška Havelková - Uzdravení hluchoněmého - kázání z neděle 30. 8. 2020

Eliška Havelková - Farizejské sbírání bodů - kázání z neděle 22. 8. 2020

Trusina Tomáš - …a učte je, aby zachovávali, co jsem přikázal - kázání z neděle 16. 8. 2020

Eliška Havelková - Hospodinův hřímající hlas - kázání z neděle 2. 8. 2020

Pavla Jandečková - Boží milost nás vyučuje - kázání z neděle 26. 7. 2020

Trusina Tomáš - Jeho milosrdenství však kráčí dál - kázání z neděle 19. 7. 2020

Trusina Tomáš - Co je člověk? - kázání z neděle 12. 7. 2020

Trusina Tomáš - Jak Hospodin pamatuje na umlčené svědky - kázání z neděle 5. 7. 2020

Trusina Tomáš - Co brání křtu? (hra při dětských bohoslužbách) - neděle 21. 6. 2020

Trusina Tomáš - Nechte a nebraňte! - kázání z neděle 14. 6. 2020

Eliška Havelková - Nové narození? - kázání z neděle Trojiční 7. 6. 2020

Eliška Havelková - Povede vás Paraklétos - kázání ze Svatodušní neděle 31. 5. 2020

Trusina Tomáš - Následuj mne, kam nechceš - kázání ze dne 24. 5. 2020

Trusina Tomáš - Miluješ mne? Staň se pastýřem - kázání ze dne 17. 5. 2020

Eliška Havelková - Snídaně na břehu - kázání ze dne 10. 5. 2020

Trusina Tomáš - Abyste život měli v jeho jménu - kázání ze dne 3. 5. 2020

Eliška Havelková - Dokud neuvidím, neuvěřím - kázání ze dne 26. 4. 2020

Trusina Tomáš - Pokoj vám! - kázání ze dne 19. 4. 2020

Eliška Havelková - Hod Boží velikonoční - Viděla jsem Pána! - kázání ze dne 12. 4. 2020

Trusina Tomáš - Velký Pátek - Slova nepřátel, slova pravdy - kázání ze dne 10. 4. 2020

Eliška Havelková - Palmarum - Požehnaný, který přichází jako pomoc od Hospodina - kázání ze dne 5. 4. 2020

Trusina Tomáš - Judica - Abrahamův a Ježíšův den - kázání ze dne 29. 3. 2020

Trusina Tomáš - Laetare - Radujte se z rozdíleného chleba - kázání ze dne 22. 3. 2020

Trusina Tomáš - Oculi - Uzdravení hluchého - kázání ze dne 15. 3. 2020

Eliška Havelková - Invocavit - Ježíšova pokušení - kázání ze dne 1. 3. 2020

Trusina Tomáš - S Ježíšem do doby postní, aneb o zklamaném knížeti - kázání ze dne 23. 2. 2020

Trusina Tomáš - Věřím v Boha Otce (rodinné bohoslužby) - kázání ze dne 9. 2. 2020

Eliška Havelková - Svatba v Káni - kázání ze dne 2. 2. 2020

Trusina Tomáš - Jákobův a Josefův pohřeb - kázání ze dne 26. 1. 2020

Eliška Havelková - Až na dno přežití - kázání ze dne 12. 1. 2020

Trusina Tomáš - Jákobovo novoroční požehnání - kázání ze dne 5. 1. 2020

Trusina Tomáš - Rozloučení s Martinou Havlíčkovou - kázání ze dne 4. 1. 2020

Trusina Tomáš - Víra nomádů a Egypt - kázání ze dne 29. 12. 2019

Trusina Tomáš - Jákobova adventní cesta - kázání ze dne 15. 12. 2019

Eliška Havelková - Deset družiček - kázání ze dne 8. 12. 2019

Trusina Tomáš - Přijď království tvé (rodinné bohoslužby na 1. adventní) - kázání ze dne 1. 12. 2019

Eliška Havelková - Co vidí Jákob - kázání ze dne 24. 11. 2019

Trusina Tomáš - Josef se dává poznat - kázání ze dne 17. 11. 2019

Eliška Havelková - Rodinný oběd - kázání ze dne 10. 11. 2019

Trusina Tomáš - Bratři u Josefa poprvé - kázání ze dne 3. 11. 2019

Lýdie Mamulová - Ctít Boha v Duchu a v pravdě - kázání ze dne 27. 10. 2019

Eliška Havelková - Safenat Paneach - kázání ze dne 20. 10. 2019

Trusina Tomáš - Rozloučení s Bárou Kašparovou - kázání ze dne 17. 10. 2019

Trusina Tomáš - Nezabiješ podle Odéda (rodinné bohoslužby se křtem) - kázání ze dne 13. 10. 2019

Trusina Tomáš - Díkčinění s faraonem - kázání ze dne 6. 10. 2019

Dalibor Antalík - Josef a číšník a pekař - kázání ze dne 29. 9. 2019

Dalibor Antalík - Josef na dvoře Putifarově - kázání ze dne 22. 9. 2019

Carola Ancot - Jak se Támar narodili Zárech a Peres - kázání ze dne 15. 9. 2019

Trusina Tomáš - Zbavíme se Josefa! - kázání ze dne 8. 9. 2019

Dalibor Antalík - Josefovy sny - kázání ze dne 1. 9. 2019

Trusina Tomáš - Písně pro Annu a Marii - kázání ze dne 25. 8. 2019

Trusina Tomáš - U mořské tlamy - kázání ze dne 11. 8. 2019

Trusina Tomáš - Jak ta bába se Boha bát - kázání ze dne 14. 7. 2019

Trusina Tomáš - Ježíšova křestní cesta - kázání ze dne 7. 7. 2019

Trusina Tomáš - Spravedlnost a pokoj si dají políbení - kázání ze dne 23. 6. 2019

Josef Bartošek - Kázání o strachu a migraci - kázání ze dne 2. 6. 2019

Trusina Tomáš - V nikom jiném není spásy - kázání ze dne 19. 5. 2019

Tomáš Trusina - Samsonova oběť a Hospodinovo vítězství - kázání z Velikonoční neděle 21. 4. 2019

Dalibor Antalík - Samson a Dalila - kázání z Velkého Pátku 19. 4. 2019

Trusina Tomáš - Samson a vrata z Gázy - kázání ze dne 14. 4. 2019

Trusina Tomáš - Samson sklízí u Pelištejců - kázání ze dne 31. 3. 2019

Trusina Tomáš - Samson sestupuje k Pelištejcům - kázání ze dne 24. 3. 2019

Antalík Dalibor - Samsona ponouká Duch - kázání ze dne 17. 3. 2019

Trusina Tomáš - Samson - zaslíbení a narození - kázání ze dne 3. 3. 2019

Trusina Tomáš - Jdi a nehřeš víc (bohoslužby s dětmi) - kázání ze dne 24. 2. 2019

Trusina Tomáš - Vyslyšení prosby o milosrdenství - kázání ze dne 3. 2. 2019

Trusina Tomáš - Pravda a Palach - kázání ze dne 20. 1. 2019

Trusina Tomáš - Lidé dobré vůle? - kázání ze dne 30. 12. 2018

Trusina Tomáš -Porodila prvorozeného - kázání ze dne 24. 12. 2018

Trusina Tomáš -Janův křest a vyznání - kázání ze dne 16. 12. 2018

Trusina Tomáš - Vítej Králi na oslátku - kázání ze dne 2. 12. 2018

Trusina Tomáš - Jákobův zápas - finále - kázání ze dne 18. 11. 2018

Trusina Tomáš - Jákobův zápas - úvod - kázání ze dne 11. 11. 2018

Trusina Tomáš - Oškubávaný požehnaný a 28. říjen - kázání ze dne 28. 10. 2018

Rozloučení s Adolfem Kocnou - kázání ze dne 25. 10. 2018

Antalík Dalibor - Copak já jsem Bůh? - kázání ze dne 14. 10. 2018

Trusina Tomáš - Díkčinění s plačícím Jákobem (rodinné bohoslužby) - kázání ze dne 7. 10. 2018

Mario Fischer - Michael, drak a evangelická menšina v Evropě - kázání ze dne 30. 9. 2018

Trusina Tomáš - Misto, kde se Bůh stal domovem - kázání ze dne 23. 9. 2018

Trusina Tomáš - Ukradené požehnání - kázání na instalaci dne 16. 9. 2018

Trusina Tomáš - Rodopis Izákův - kázání ze dne 2. 9. 2018

Lýdie Mamulová - Mt 18,23-35 Proč odpustit - kázání ze dne 26. 8. 2018

Trusina Tomáš - Sochy v protestantském kostele? - kázání ze dne 8. 7. 2018

Lýdie Mamulová - J 8,1-11 Ježíš a cizoložství - kázání ze dne 1. 7. 2018

Trusina Tomáš - Heuréka! - kázání ze dne 24. 6. 2018

Trusina Tomáš - Radost z nalezených ztracených (rodinné) - kázání ze dne 27. 5. 2018

Lýdie Mamulová - Víra proměňuje - kázání ze dne 13. 5. 2018

Lýdie Mamulová - Za Ježíšem po moři - kázání ze dne 6. 5. 2018

Lýdie Mamulová - Setba je užitečná - kázání ze dne 22. 4. 2018

Trusina Tomáš - Řekněte, že byl ukraden - kázání ze dne 8. 4. 2018

Lýdie Mamulová - Ježíš žije! (kázání na Velilkonoční neděli) - kázání ze dne 1. 4. 2018

Trusina Tomáš - Velký Pátek - kázání ze dne 30. 3. 2018

Trusina Tomáš - Buď zdráv, Králi Židů! (nešpory na Květnou neděli) - kázání ze dne 25. 3. 2018

Lýdie Mamulová - Pilát si myje ruce (kázání na Květnou neděli) - kázání ze dne 25. 3. 2018

Trusina Tomáš - Hostitel u velikonočního stolu - kázání ze dne 25. 2. 2018

Trusina Tomáš - Ježíš služebník Belzebula? - kázání ze dne 11. 2. 2018

Lýdie Mamulová - Buďme dobré mysli - Matouš - 9,1-8 - kázání ze dne 4. 2. 2018

Lýdie Mamulová - Nemějte starost - Matouš - 6,31-34 - kázání ze dne 28. 1. 2018

Lýdie Mamulová - Pokušení na poušti - Matouš - 4,1-14 - kázání ze dne 14. 1. 2018

Trusina Tomáš - Luk 1,26-38 - kázání ze dne 24. 12. 2017

Nešporní bohoslužby adventní 2017 - kázání ze dne 17. 12. 2017

Tomáš Trusina - Genesis 22 - kázání ze dne 10. 12. 2017

Lýdie Mamulová - Pravý a nepravý syn - Genesis - 21,1-21 - kázání ze dne 3. 12. 2017

Trusina Tomáš - Smlouva s Abímelekem - Genesis - 21,22-34 - kázání ze dne 26. 11. 2017

Trusina Tomáš - Genesis 19 - Lotova žena - kázání ze dne 19. 11. 2017

Lýdie Mamulová - Abraham se přimlouvá - Genesis - 18,16-33 - kázání ze dne 29. 10. 2017

Trusina Tomáš - Genesis 18,1-15 - kázání ze dne 22. 10. 2017

Trusina Tomáš - Genesis 16,1-14 Salv 8.10.17 - kázání ze dne 8.10.2017

Lýdie Mamulová - Abram Hospodinovi uvěřil Gn 15,1-21 - Kázání ze dne 1.10.2017

Trusina Tomáš - Genesis 14,1-2.8-20Kázání ze dne 24.9.2017

Trusina Tomáš - Nemohli sídlit pohromadě Genesis 13Kázání ze dne 17.9.2017

Lýdie Mamulová - Hospodin povolává Abrama Genesis 12Kázání ze dne 3.9.2017

Lýdie Mamulová - Boží věc neprosazují zázraky Da 3 Salv

Lýdie Mamulová - Byl jsi zvážen a shledán lehký Da 5 Salv

Lýdie Mamulová - Čí chleba jíš, toho píseň zpívej Da 1 Salv

Lýdie Mamulová - Lidská tvář Da 4 Salv

Lýdie Mamulová - Socha s hliněnýma nohama Da 2 Salv

Lýdie Mamulová - V jámě lvové Da 6 Salv

M. Rejchrt - 7. 12. 2015

Dalibor Antalík - Probuď se, probuď, … Hospodinova paže!

Lýdie Mamulová - V Bohu je vždy naděje

Lýdie Mamulová -Co s kličemi do Božiho království

Lýdie Mamulová -Co se svým životem

Lýdie Mamulová -Jak se rozhodovat

Lýdie Mamulová -Milosrdenstvi je cesta

Lýdie Mamulová -Naslouchat svým možnostem

Tomáš Trusina - O křesťanské naději

Tomáš Trusina- Hospodinův služebník

p> Balíček karet 2009 07 19

Blaze tomu, kdo bude jíst chléb 2010-06-13

Blázen 2009 08 02-09

Boží chléb 2010-03-14

Bude vydán pohanům 2010 02 14

Budete-li o něco prosit 2009 05 17

Dal jsem jim poznat Tvé jméno 2010-05-09

Do svého vlastního přišel 2010-04-25

Jdu k otci 2009 04 10

Jedno stádo a jeden pastýř 2009 04 26

Moudrých i nemoudrých dlužník jsem 2009 12 27

Pamatuj, že jsi byl otrokem 2010 01 31

Pravda, tichost a spravedlnost 2009 10 25

Světlo v temnostech svítí 2009 11 29

V onen den 2009 05 24

Voda z pramenů spásy 2009 09 27

Zdaliž to neznamená znáti mě 2010 01 24

Ze tmy ať zazáří světlo 2009 04 19